Usługi świadczone przez SG ENERGY

Wykonujemy przebudowy i modernizacje układów pomiarowo-rozliczeniowych na licznikach i innych urządzeniach firmy Landis+Gyr, której jesteśmy partnerem oraz dystrybutorem. Liczniki mogą być wyposażone w modemy łączności i transmisji danych GSM/GPRS oraz stosowane w układach bezpośrednich, pośrednich i półpośrednich. Współpracujemy z firmami dostarczającymi zegary synchronizujące oraz przekładniki prądowe i napięciowe SN i NN. Instalujemy wraz ze szkoleniem obsługi centrale telemetryczne DIALOG – specjalistyczne oprogramowanie rozliczeniowo-monitorujące pobory i parametry energii elektrycznej. Oferujemy montaż kompletnych układów pomiarowo-rozliczeniowych, linii kablowych, baterii kondensatorów oraz stacji transformatorowej SN/NN.

Modernizacja stacji transformatorowej

Wykonujemy konserwację oraz przeglądy okresowe stacji transformatorowych SN/NN. Świadczymy usługę kompleksowych pomiarów stacji trafo i rozdzielnic elektrycznych kamerą termowizyjną, miernikiem parametrów sieci, a także oferujemy pomiary izolacji oraz natężenia oświetlenia. Ponadto proponujemy programowanie i parametryzację liczników Landis zgodnie z wymaganymi taryfami i funkcjami. W naszej ofercie znajdziesz:

 • dokumentacje, projekty,
 • budowę stacji transformatorowych SN/NN,
 • układy pomiarowo-rozliczeniowe,
 • parametryzację liczników,
 • budowę i montaż baterii kondensatorów,
 • budowę złącz elektrycznych,
 • oświetlenie,
 • podłączenia elektryczne maszyn,
 • wykonanie sterowań,
 • pomiary elektryczne,
 • system dialog-rozliczeniowo-monitorujący zużycie energii elektrycznej,
 • konserwacje stacji transformatorowych,
 • konserwacje systemu DIALOG,
 • doradztwo techniczne.