Realizacje

PHU SABA

- wykonanie stacji transformatorowej typu MSRs z transformatorem suchym żywicznym 630kVA oraz linią kablową SN i NN

Meble Black Red White

- układu pomiarowo-rozliczeniowego, oraz naprawa baterii kondensatorów

Radpol

- dostawa urządzeń
- wykonanie oświetlenia hal produkcyjnych