Ćmiłów 25-05-2018

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I DOSTAWCÓW FIRMY SG ENERGY S.C.

Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, zwane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Administratorem danych osobowych jest SG Energy s.c. z siedzibą Ćmiłów 55a, 20-388 Lublin 6, NIP: 7133084620.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • wykonania umowy kupna –sprzedaży, zlecenia
  • wykonanie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. C RODO) wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o rachunkowości.
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia między innymi firmy kurierskie, Poczta Polska S.A., firmy transportowe, usługi księgowe, kancelarie prawne.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora wynikający z celu przetwarzania danych, do czasu wygaśnięcia Państwa uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących norm.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z biurem SG Energy s.c. pod adresem email: biuro@sgenergy.pl
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować w szczególności odmową zawarcia i realizacji umowy (zamówienia).