Nowoczesne Zarządzanie Energią z SG ENERGY

Firma SG Energy s.c. oferuje szeroką gamę usług elektrycznych z zakresu elektroenergetyki, które zapewniają optymalne i efektywne zarządzanie energią.

Jesteśmy oficjalnym partnerem firmy Landis+Gyr w zakresie promocji, sprzedaży, montażu i uruchomienia liczników energii elektrycznej, jednostek komunikacyjnych i oprogramowania odczytowego.

Specjalizujemy się w przebudowach i modernizacjach układów pomiarowo-rozliczeniowych na licznikach i urządzeniach firmy Landis+Gyr.

Wykonujemy kompleksowo modernizacje stacji transformatorowych SN/NN

Oferujemy montaż kompletnych stacji transformatorowych SN/NN, rozdzielnic elektrycznych, układów pomiarowo-rozliczeniowych, linii kablowych oraz baterii kondensatorów.

Wykonujemy prace konserwacyjne oraz przeglądy okresowe na stacjach transformatorowych SN/NN.

W naszej ofercie mamy usługę kompleksowych pomiarów stacji i rozdzielnic elektrycznych kamerą termowizyjną, miernikiem parametrów sieci, pomiary natężenia oświetlenia oraz pomiary izolacji. Wykonujemy usługi programowania i parametryzacji liczników zgodnie z wymaganymi taryfami i funkcjami.


Kliknij tutaj aby zobaczyć nasze rekomendacje.

sgenergy.pl - licznik landis, parametryzacja liczników, licznik zmd, układy pomiarowo rozliczeniowe, dostosowanie układu pomiarowego do tpu, modernizacja układów pomiarowych, parametryzacja liczników landis i stacje transformatorowe - Lublin